STIRI / ACTUALITATI
Utilizator: Parola:
Intra
Pentru stiri interne trebuie sa va autentificati!
[fara poza]
 CandidatiAdministratori.pdf 
Lista Candidati Administratori

02 noiembrie 2017

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru functia de administrator executiv/neexecutiv

Materiale AGEA 24.11.2017

17 octombrie 2017

In conformitate cu prevederile art. 117 alin 2 din Legea nr.31/1990, republicata se aduc la cunostinta actionarilor Hidroconstructia materialele avizate de Consiliul de Administratie ce urmeaza sa fie supuse aprobarii AGEA din data de 24.11.2017, conform ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial 3872 partea a IV din data de 13.10.2017.

[fara poza]
 AGEA Pct1-2.pdf   AGEA Pct3.pdf   AGEA Pct4.pdf   AGEA Pct5.pdf 
[fara poza]
 convocator AGEA 
CONVOCARE AGA

13 octombrie 2017

In conformitate cu prevederile art. 113 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstructia SA o societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, avand sediul social in Bucureşti, Sectorul 1, Calea Dorobantilor, Nr. 103-105 („Hidroconstructia S.A.” sau „Societatea”), Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.” sau „Adunarea”) pentru data de 24.11.2017, ora 1300, la Sala „Amfiteatru” a Institutului de Studii si Proiectari Energetice din B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Bucuresti, sector 2

Completarea structurii Consiliului de Administratie

13 octombrie 2017

Completarea structurii Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii

[fara poza]
 precizari privind alegerea administratorilor HC 
[fara poza]
 90. Lista Candidati administrator.pdf   91. Aprobarea remuneratiei administratorilor.pdf   1.Raportul Administratorilor.pdf   2.Bilant.pdf   3.Propunere repartizare profit.pdf   4.Numire auditor financiar.pdf   5.Buget Venituri si Cheltuieli.pdf   6.Obiective 2017.pdf   7.Riscuri identificate.pdf   8.Program investitii.pdf   9.Scoatere din evidenta.pdf 
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

11 aprilie 2017

In conformitate cu prevederile art. 117 alin 2 din Legea nr.31/1990, republicata se aduc la cunostinta actionarilor Hidroconstructia materialele avizate de Consiliul de Administratie ce urmeaza sa fie supuse aprobarii AGOA din data de 19.05.2017, conform ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial 1165 partea a IV din data de 07.04.2017.

Pagina:   [1] » 2 » 3 » ... » ultima