NEWS
User: Password:
Log in
For internal news you have to log in!
[no picture]
 CandidatiAdministratori.pdf 
Lista Candidati Administratori

November 02, 2017

Lista candidatilor care indeplinesc conditiile de eligibilitate prevazute de Actul Constitutiv al societatii pentru functia de administrator executiv/neexecutiv

Materiale AGEA 24.11.2017

October 17, 2017

In conformitate cu prevederile art. 117 alin 2 din Legea nr.31/1990, republicata se aduc la cunostinta actionarilor Hidroconstructia materialele avizate de Consiliul de Administratie ce urmeaza sa fie supuse aprobarii AGEA din data de 24.11.2017, conform ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial 3872 partea a IV din data de 13.10.2017.

[no picture]
 AGEA Pct1-2.pdf   AGEA Pct3.pdf   AGEA Pct4.pdf   AGEA Pct5.pdf 
[no picture]
 convocator AGEA 
CONVOCARE AGA

October 13, 2017

In conformitate cu prevederile art. 113 si ale art. 117 din Legea nr. 31/1990 privind societatile („Legea nr. 31/1990”), cu modificarile si completarile ulterioare si cu prevederile Actului Constitutiv al Hidroconstructia SA o societate pe actiuni, inregistrata la Registrul Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/1726/1991, cod unic de inregistrare 1556820, avand sediul social in Bucureşti, Sectorul 1, Calea Dorobantilor, Nr. 103-105 („Hidroconstructia S.A.” sau „Societatea”), Presedintele Consiliului de Administratie al Hidroconstructia convoaca Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor („A.G.E.A.” sau „Adunarea”) pentru data de 24.11.2017, ora 1300, la Sala „Amfiteatru” a Institutului de Studii si Proiectari Energetice din B-dul Lacul Tei, nr. 1-3, Bucuresti, sector 2

Completarea structurii Consiliului de Administratie

October 13, 2017

Completarea structurii Consiliului de Administratie, conform prevederilor Actului Constitutiv al societatii

[no picture]
 precizari privind alegerea administratorilor HC 
[no picture]
 90. Lista Candidati administrator.pdf   91. Aprobarea remuneratiei administratorilor.pdf   1.Raportul Administratorilor.pdf   2.Bilant.pdf   3.Propunere repartizare profit.pdf   4.Numire auditor financiar.pdf   5.Buget Venituri si Cheltuieli.pdf   6.Obiective 2017.pdf   7.Riscuri identificate.pdf   8.Program investitii.pdf   9.Scoatere din evidenta.pdf 
Adunare Generala Ordinara a Actionarilor

April 11, 2017

In conformitate cu prevederile art. 117 alin 2 din Legea nr.31/1990, republicata se aduc la cunostinta actionarilor Hidroconstructia materialele avizate de Consiliul de Administratie ce urmeaza sa fie supuse aprobarii AGOA din data de 19.05.2017, conform ordinii de zi publicate in Monitorul Oficial 1165 partea a IV din data de 07.04.2017.

Page:   [1] » 2 » 3 » ... » last